VYHRAJTE 50% ZĽAVU PRE VAŠE MESTO A MOBIL PRE SEBA!

12
Days
01
Hours
52
Minutes
52
Seconds

VYHRAJTE 50% ZĽAVU PRE VAŠE MESTO A MOBIL PRE SEBA!

PRICHÁDZA LETNÁ LOSOVAČKA!

Dane z nehnuteľností  vypočítané na základe reality

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Príjmy z danÍ z nehnuteľností

Príjmy z daní z nehnuteľností predstavujú jednu z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu samosprávy, ktorú vie samospráva reálne ovplyvniť.

My Customers

Name Country
Alfreds Futterkiste Germany
Berglunds snabbkop Sweden
Island Trading UK
Koniglich Essen Germany
Laughing Bacchus Winecellars Canada
Magazzini Alimentari Riuniti Italy
North/South UK
Paris specialites France
Dane z nehnuteľností  vypočítané na základe reality

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Príjmy z danÍ z nehnuteľností

Príjmy z daní z nehnuteľností predstavujú jednu z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu samosprávy, ktorú vie samospráva reálne ovplyvniť.

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

S Čím vám vieme pomôcť

Čierne stavby

Koľko čiernych stavieb sa nachádza vo Vašom meste?
 


Rozdiel vo výmere

Aký je rozdiel vo výmere stavieb v katastri a realitou?


Peniaze

O koľko peňazí z daní z nehnuteľností prichádza Vaše mesto?


Čas

Ako ušetríte vzácny čas svojich ľudí a zabezpečíte si vyššie príjmy už teraz aj do budúcnosti.


Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Ako to funguje?

1. Zmapujeme 

Zmapujeme všetky existujúce stavby na území Vášho mesta.

2. Nájdeme

Nájdeme potenciálne nesúlady - stavby, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností.

3. Vyčíslime

Vyčíslime predpokladanú hodnotu nesúladu vo výbere dane z nehnuteľností.

4. Zistíme

Zistíme, kto je vlastníkom týchto nehnuteľností (pre stavebné a daňové konanie).

5. POSKYTNEMe Vám
Poskytneme Vám jednoduchý nástroj na vysporiadanie nesúladov.
6. ZAUTOMATIZUJEME

Zautomatizujeme namáhavú a nezáživnú prácu, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je naozaj podstatné.

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Čo Vám to prinesie?

FINANCIE

Jednorazové opatrenie zabezpečí nárast výberu daní z nehnuteľností  okamžite a následne každý rok.

PORIADOK

Získate prehľad a kontrolu nad čiernymi stavbami a daňami z nehnuteľností.

SPRAVODLIVOSŤ

Spravodlivé dane pre všetkých, aby platiaca väčšina nedoplácala na neplatiacu menšinu.

ČAS

Ušetríte náklady a vzácny čas svojich ľudí a zabezpečíte si vyššie príjmy už teraz.

Kvalita

Výrazným spôsobom sa zvýši kvalita dát a kvalita fungovania mesta.