POZRITE SI AKO V REALITE VYZERAJÚ NESÚLADY VO VÝBERE Daní z nehnuteľností

Potenciálny nesúlad v zmysle problematiky dane zo stavieb je stavba, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľností alebo jej rozloha sa výrazne líši od rozlohy, ktorá je v katastri nehnuteľností zapísaná. 

Keďže daňové priznania sa robia na základe katastra nehnuteľností, sú potenciálne nesúlady vo väčšine prípadov aj skutočnými nesúladmi. 

Pozrite si krátke video, v ktorom Vám ukážeme na reálnych príkladoch jednotlivé typy nesúladov a s nimi súvisiace potenciálne finančné úniky