POZRITE SI AKO V REALITE VYZERAJÚ NESÚLADY VO VÝBERE DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

POTENCIÁLNY NESÚLAD v zmysle problematiky dane zo stavieb je stavba, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľností alebo jej rozloha sa výrazne líši od rozlohy, ktorá je v katastri nehnuteľností zapísaná. Keďže daňové priznania sa robia na základe katastra nehnuteľností, sú potenciálne nesúlady vo väčšine prípadov aj skutočnými nesúladmi.

Pozrite si krátke video, v ktorom Vám ukážeme NA REÁLNYCH PRÍKLADOCH jednotlivé typy nesúladov a s nimi súvisiace POTENCIÁLNE FINANČNÉ ÚNIKY.