DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
VYPOČÍTANÉ NA ZÁKLADE REALITY

Dane znehnuteľností vypočítané na základe reality

PRÍJMY Z DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ predstavujú JEDNU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH PRÍJMOVÝCH POLOŽIEK rozpočtu samosprávy, ktorú vie samospráva reálne ovplyvniť.

O koľko Peňazí zdaní znehnuteľností prichádza Vaše mesto?

Museli ste zaviesť nepopulárne opatrenia, zvýšiť dane znehnuteľností a zaviesť dodatočné poplatky?

Vytvorte si dostatočné zdroje príjmov rozpočtu UŽ TERAZ a to výberom daní na základe reality.

S ČÍM VÁM VIEME POMÔCŤ

Čierne stavby

Koľko čiernych stavieb sa nachádza vo Vašom meste?

Rozdiel vo výmere

Aký je rozdiel vo výmere stavieb v katastri a realitou?

Peniaze

O koľko peňazí z daní z nehnuteľností prichádza Vaše mesto?

Čas

Ako ušetríte vzácny čas svojich ľudí a zabezpečíte si vyššie príjmy už teraz aj do budúcnosti.

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

NOVEMBER 2021

IDENTIFIKOVALI SME ROZDIEL V NESÚLADOCH AŽ 129 %V POČTE OBJEKTOV

Zo série prípadových štúdií Vám prinášame ďalšie územie mesta Doltun o celkovej výmere 100- tisíc m2. Na území mesta s počtom obyvateľov 24-tisíc sme identifikovali 204 potenciálnych nesúladov.

AKÝ VEĽKÝ JE POTENCIÁL ZEFEKTÍVŇOVANIA VÝBERU DzN vo Vašom meste?
OKTÓBER 2021

AŽ 120 POTENCIÁLNYCH NESÚLADOV NA VÝMERE 75 000 M2

ODHAĽUJEME NESÚLADY V MESTÁCH, ktoré im prinesú nové príjmy do rozpočtu.

Dane z nehnuteľností predstavujú najdôležitejšiu príjmovú položku rozpočtu, ktorú vie mesto či obec reálne ovplyvniť. O KOĽKO PEŇAZÍ PRICHÁDZA VAŠE MESTO?
AUGUST 2021

AŽ 312 NESÚLADOV V JEDNEJ MESTSKEJ ČASTI


ODHAĽUJEME NESÚLADY V MESTÁCH, ktoré im prinesú nové príjmy do rozpočtu.

Na území mesta s počtom obyvateľov 90-tisíc obyvateľov sme analýzou identifikovali až 312 nesúladov oproti zapísaným objektom v katastri.O KOĽKO PEŇAZÍ PRICHÁDZA VAŠE MESTO?
FEBRUÁR 2021

REVITALIZÁCIA ROZPOČTU MIEST A OBCÍ - Mesto Arkaim


Prinášame Vám sériu Prípadových štúdií REVITALIZÁCIA ROZPOČTU MIEST A OBCÍ.

V jednotlivých prípadových štúdiách Vám priblížime SKUTOČNÉ VÝSLEDKY na základe reálnych dát a ukážeme, AKÝ VEĽKÝ JE POTENCIÁL ZEFEKTÍVŇOVANIA VÝBERU DzN v konkrétnych mestách.

JANUÁR 2021

REVITALIZÁCIA ROZPOČTU MIEST A OBCÍ - Mesto Colburg


Prinášame Vám sériu Prípadových štúdií REVITALIZÁCIA ROZPOČTU MIEST A OBCÍ.

V jednotlivých prípadových štúdiách Vám priblížime SKUTOČNÉ VÝSLEDKY na základe reálnych dát a ukážeme, AKÝ VEĽKÝ JE POTENCIÁL ZEFEKTÍVŇOVANIA VÝBERU DzN v konkrétnych mestách.

DECEMBER 2020

KTORÉ STAVBY SÚ PREDMETOM DzN


Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. PREKVAPENÍ kto má najlepší a najhorší daňový systém a prečo.

OKTÓBER 2020

DzN NA SLOVENSKU A VO SVETE (1)


Na ktorom mieste sa nachádzame my v rebríčku MEDZINÁRODNÉHO INDEXU KONKURENCIESCHOPNOSTI?

Možno budete PREKVAPENÍ kto má najlepší a najhorší daňový systém a prečo.

JÚN 2020

TOTO SÚ 3 NAJVÄČŠIE CHYBY PRI VÝBERE DzN


Tieto 3 NAJVÄČŠIE CHYBY spojené s výberom daní z nehnuteľností potvrdzujú aj nálezy Najvyššieho kontrolného úradu.

Pripravili sme pre Vás aj odporúčania ako tieto nedostatky MINIMALIZOVAŤ a postupne ÚPLNE ODSTRÁNIŤ.

APRÍL 2020

ZEFEKTÍVNENIE VÝBERU DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ


Museli ste zaviesť nepopulárne opatrenia, zvýšiť dane z nehnuteľností a zaviesť dodatočné poplatky?

Vytvorte si dostatočné zdroje príjmov rozpočtu UŽ TERAZ a to výberom daní na základe reality.

Ako to funguje?

1. Zmapujeme

Zmapujeme všetky existujúce stavby na území Vášho mesta.

2. Nájdeme

Nájdeme potenciálne nesúlady - stavby, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností.

3. Vyčíslime

Vyčíslime predpokladanú hodnotu nesúladu vo výbere dane z nehnuteľností.

4. Zistíme

Zistíme, kto je vlastníkom týchto nehnuteľností (pre stavebné a daňové konanie).

5. POSKYTNEMe Vám
Poskytneme Vám jednoduchý nástroj na vysporiadanie nesúladov.
6. ZAUTOMATIZUJEME

Zautomatizujeme namáhavú a nezáživnú prácu, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je naozaj podstatné.

ČO VÁM TO PRINESIE?

FINANCIE

Jednorazové opatrenie zabezpečí nárast výberu daní z nehnuteľností okamžite a následne každý rok.

PORIADOK

Získate prehľad akontrolu nad čiernymi stavbami adaňami znehnuteľností.

SPRAVODLIVOSŤ

Spravodlivé dane pre všetkých, aby platiaca väčšina nedoplácala na neplatiacu menšinu.

ČAS

Ušetríte náklady a vzácny čas svojich ľudí a zabezpečíte si vyššie príjmy už teraz.

Kvalita

Výrazným spôsobom sa zvýši kvalita dát a kvalita fungovania mesta.

CRM form will load here

KONTAKT

GEODETICCA VISION, S.R.O.

Floriánska 19, 040 01 Košice, SR