HITPARÁDA ZVYŠOVANIA DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Na základe dát zhromažďovaných Podnikateľskou alianciou Slovenska sme pre Vás pripravili celý rebríček miest z pohľadu zvyšovania a konečného daňového zaťaženia občanov a podnikateľov daňami z nehnuteľností. Keďže v prípadovej štúdii „O KOĽKO PEŇAZÍ PRICHÁDZA VAŠE MESTO“ sme ukázali, že daň zo stavieb tvorí Parettovských 80%, sústredíme sa na ňu a v prípade občanov aj na daň za byty.

FILTER

Zvýšenie sadzieb pre občana (na bývanie)

Percentuálne navýšenie sadzieb DzN v sledovaných kategóriách relevantných pre občanov: sadzby dane za byt a dane za stavby na bývanie.

Poradie Mesto daň za byt daň za stavbu

Výška sadzieb za rok 2020 pre občana (na bývanie)

Aktuálna výška sadzieb DzN v sledovaných kategóriách relevantných pre občanov: sadzby dane za byt a dane za stavby na bývanie.

Poradie mesto daň za byt m2 daň zo stavby na bývanie m2

Zvýšenie sadzieb pre podnikateľov

Percentuálne navýšenie sadzieb DzN v sledovaných kategóriách relevantných pre podnikateľov: sadzby dane zo stavieb pre pôdohospodársky účel, sadzby dane z priemyselných stavieb a stavieb určených na ostatné podnikanie.

Poradie mesto daň zo stavieb (pôdohospodársky účel) daň z priemyselných stavieb daň zo stavieb (ostatné podnikanie) súčet

Výška sadzieb za rok 2020 pre podnikateľov

Aktuálna výška sadzieb DzN v sledovaných kategóriách relevantných pre podnikateľov: sadzby dane zo stavieb pre pôdohospodársky účel, sadzby dane z priemyselných stavieb a stavieb určených na ostatné podnikanie.

Poradie mesto daň zo stavieb (pôdohospodársky účel) daň z priemyselných stavieb daň zo stavieb (ostatné podnikanie) súčet

Skokan roka

Za každé % navýšenia DzN v sledovaných kategóriách je jednotlivým mestám pridelený 1 bod. Sledované kategórie DzN sú nasledujúce sadzby DzN: daň z bytov, daň zo stavieb na bývanie, daň zo stavieb na poľnohospodársku produkciu, daň z priemyselných stavieb a daň zo stavieb na ostatné podnikanie.

Poradie mesto skokan roka (počet bodov)

Mesto s najvyššími daňami

Za každé €/m2 v sledovaných kategóriách je jednotlivým mestám pridelený 1 bod. Sledované kategórie DzN sú nasledujúce sadzby DzN: daň z bytov, daň zo stavieb na bývanie, daň zo stavieb na poľnohospodársku produkciu, daň z priemyselných stavieb a daň zo stavieb na ostatné podnikanie.

Poradie mesto najdrahšie mesto (počet bodov)