Dane z nehnuteľností  vypočítané na základe reality

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Príjmy z dane z nehnuteľností

Príjmy z dane z nehnuteľností predstavujú jednu z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu samosprávy, ktorú vie samospráva reálne ovplyvniť.

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Porovnáme kataster nehnuteľností s realitoU

Zmeny v katastri nehnuteľností


Aké medziročné zmeny sa udiali v katastri nehnuteľností?


Daňové priznanie


Podali všetci občania správne daňové priznanie?


Rozdiel vo výmere


Aký je rozdiel vo výmere stavieb v katastri a realitou?


Peniaze


O koľko peňazí z daní z nehnuteľností prichádza mesto?


Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Ako to funguje?

1. Zmapujemene

Zmapujeme všetky existujúce nehnuteľnosti na území Vašej samosprávy.

2. Nájdeme nehnuteľnosŤ

Nájdeme nehnuteľnosti, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností.

3. Vyčíslime

Vyčíslime predpokladanú hodnotu nesúladu vo výbere dane z nehnuteľností.

4. Zistíme

Zistíme, kto je vlastníkom týchto nehnuteľností (pre stavebné a daňové konanie).

5. Dáme Vám

Dáme Vám jednoduchý nástroj na vysporiadanie nesúladov.

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Čo Vám to prinesie?

Finančný prínos


Jednorazové opatrenie znamená nárast výberu dane z nehnuteľností  okamžite a následne každý rok.

Poriadok


Prehľad o nesúladoch medzi katastrom, daňovými priznaniami a realitou.

Vhodný moment


Je správny čas pripraviť sa na zmeny v stavebnom zákone a vytvoriť si dostatočné zdroje príjmov rozpočtu samosprávy.

Kvalita


Výrazným spôsobom sa zvýši kvalita dát v IS samosprávy (doplnenie údajov, odstránenie duplicít, verifikácia, ...)

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Ako sme identifikovali nesúlady?

O koľko Peňazí z daní z nehnuteľností prichádza Vaše mesto?

Museli ste zaviesť nepopulárne opatrenia, zvýšiť dane z nehnuteľností a zaviesť dodatočné poplatky?

Vytvorte si dostatočné zdroje príjmov rozpočtu  UŽ TERAZ   a to výberom daní na základe reality.
web www.geodeticca.sk
GEODETICCA, s.r.o. Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika