Dane z nehnuteľností  vypočítané na základe reality

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Príjmy z danÍ z nehnuteľností

Príjmy z daní z nehnuteľností predstavujú jednu z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu samosprávy, ktorú vie samospráva reálne ovplyvniť.


TOTO SÚ 3 NAJVÄČŠIE CHYBY PRI VÝBERE DzN

Tieto 3 NAJVÄČŠIE CHYBY spojené s výberom daní z nehnuteľností potvrdzujú aj nálezy Najvyššieho kontrolného úradu.

Pripravili sme pre Vás aj odporúčania ako tieto nedostatky MINIMALIZOVAŤ a postupne ÚPLNE ODSTRÁNIŤ.

O KOĽKO PEŇAZÍ Z DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRICHÁDZA VAŠE MESTO?

Na príklade reálneho mesta zistíte, AKÁ JE VÝŠKA POTENCIÁLNEHO PRÍJMU, O KTORÉ MESTO PRICHÁDZA.

Aké sú z pohľadu DzN možné ZDROJE PRÍJMOV pre mestá a obce? Prečítajte si, aký je postup pri daňovom exekučnom konaní.

ZEFEKTÍVNENIE VÝBERU DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Museli ste zaviesť nepopulárne opatrenia, zvýšiť dane z nehnuteľností a zaviesť dodatočné poplatky?

Vytvorte si dostatočné zdroje príjmov rozpočtu UŽ TERAZ a to výberom daní na základe reality.


Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

S Čím vám vieme pomôcť

Čierne stavby


Koľko čiernych stavieb sa nachádza vo Vašom meste? 


Rozdiel vo výmere

Aký je rozdiel vo výmere stavieb v katastri a realitou?


Peniaze

O koľko peňazí z daní z nehnuteľností prichádza Vaše mesto?


Čas

Ako ušetríte vzácny čas svojich ľudí a zabezpečíte si vyššie príjmy už teraz aj do budúcnosti.


O koľko Peňazí z daní z nehnuteľností prichádza Vaše mesto?

Museli ste zaviesť nepopulárne opatrenia, zvýšiť dane z nehnuteľností a zaviesť dodatočné poplatky?

Vytvorte si dostatočné zdroje príjmov rozpočtu  UŽ TERAZ   a to výberom daní na základe reality.

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Ako to funguje?

1. Zmapujeme 

Zmapujeme všetky existujúce stavby na území Vášho mesta

2. Nájdeme

Nájdeme potenciálne nesúlady - stavby, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností.

3. Vyčíslime

Vyčíslime predpokladanú hodnotu nesúladu vo výbere dane z nehnuteľností.

4. Zistíme

Zistíme, kto je vlastníkom týchto nehnuteľností (pre stavebné a daňové konanie).

5. POSKYTNEMe Vám
Poskytneme Vám jednoduchý nástroj na vysporiadanie nesúladov.
6. ZAUTOMATIZUJEME

Zautomatizujeme namáhavú a nezáživnú prácu, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je naozaj podstatné.

Dane z nehnuteľností vypočítané na základe reality

Čo Vám to prinesie?

FINANCIE

Jednorazové opatrenie zabezpečí nárast výberu daní z nehnuteľností  okamžite a následne každý rok.

PORIADOK

Získate prehľad a kontrolu nad čiernymi stavbami a daňami z nehnuteľností.

SPRAVODLIVOSŤ

Spravodlivé dane pre všetkých, aby platiaca väčšina nedoplácala na neplatiacu menšinu.

ČAS

Ušetríte náklady a vzácny čas svojich ľudí a zabezpečíte si vyššie príjmy už teraz.

Kvalita

Výrazným spôsobom sa zvýši kvalita dát a kvalita fungovania mesta.